Menu

Oblivion

Shivering Isles

Návody

Stáhni si

Další info

TOPlist

Dovednosti • The Elder Scrolls IV: Oblivion

V Oblivionu je celkem 21 dovedností, které se dělí po sedmi na bojovnické, kouzelnické a zlodějské. Minimální hodnota každé dovednosti je 0, maximální 100. Tyto hodnoty se dělí na 5 úrovní zvládání dovednosti: Novic (0-24), Učeň (25-49), Pokročilý (50-74), Expert (75-99) a Mistr (100). Při přechodu na další úroveň (např. z Novice na Učně) získáte vždy nějaký dovedností perk.

Každé povolání má sedm hlavních dovedností, které jsou pro ně typické nebo důležité. Základní hodnota těchto dovedností je 25, v jejich zvládání jste tedy považován za Učně. Tyto dovednosti se zlepšují snadněji a rychleji a definují, kdy postoupte na další level (teď je myšlen level postavy, ne dovednosti). Vedlejší dovednosti se zlepšují mnohem pomaleji a jejich základní hodnota je 5.

Jak zlepšovat dovednosti? Jednoduše. Prostě je používejte pořád dokola. Nebo hodně čtěte, v knihách se dá najít spousta věcí. A nebo si zaplaťte trénink.

Postup na další level postavy

Pro postup na další level postavy musíte zlepšovat hlavní dovednosti. Abyste postoupili na další level, musíte zlepšit min. 10x nektěrou z hlavních dovedností. Když se zlepšíte dostatečně, zobrazí se vám vedle kompasu ikonka značící, že se stačí pouze vyspat a nová úroveň je na světě ;).

Při postupu na další level máte možnost zlepšit si tři z osmi základních vlastností (síla, inteligence, rychlost,...). Některé můžou ještě obdržet bonus v závisloti na tom, jaké dovednosti se vám zlepšili od posledního postupu na další level.

Bojové dovednosti

Jak už jistě víte, ve hře jsou dva typy zbraní - na blízko (palcát) a na dálku (luk). Je jasné, že dražší zbraně vyrobené ze vzácných materiálů jsou lepší a dávají větší požkození. Narazit můžete i na zbraně očarované. Zranění, které utržíte nepříteli závisí také na stavu zbraně (každá věc se jednou rozbije a je třeba ji opravit) a úrovni skillu.

Při boji na blízko využijete dva druhy útoků: základní (Basic Attacks) a silné (Power Attacks). Základní útoky provádíte rychleji, ale dávají menší poškození, než silné útoky (ty jsou zase pomalejší). K provedení silného útoku stačí podržet levé tlačítko myši. Pomocí pohybových kláves můžete útočit z různých stran a úhlů.

U boje se střelnými zbraněmi stačí pouze zmáčnou levé tlačítko, tětiva luku se natáhne, poté zamířit a tlačítko pustit. Pokud jste dosáhli úrovně zvládání dovednosti Pokročilý u skillu Lukostřelba, můžete si cíl přiblížit.

Zbraně na blízko se dělí na jednoruční a obouruční. Pokud máte jednoruční zbraň, můžete si do druhé ruky dát štít, které redukuje zranění. Pro použití štítu stačí zmáčnout pravé tlačítko myši, a postava štít nastaví před sebe. Krýt se však můžete i obouruční zbraní, lepší je ale samozřejmě štít. Pokud vykryjete soupeřovu ránu a ihned mu jednu vrazíte dřív než se on stihne napřáhnout k ráně další, boj se stane mnohem efektivnější.

Můžete se také chránit brnění, což sníží zranění které způsobují nepřítelovy rány. Zde platí to samé jako u zbraní - čím kvalitnější je brnění, tím lépe jste chráněni. Rovněž je důležitý stav brnění. A jak vůbec požkozené věci opravíte? Musíte si sehnat kladivo opraváře (Repair Hammer), přičemž možná oprava dané věci závisí na úrovni skillu Zbrojíř (Armorer).

Pokud budete v průběhu boje v důsledku silné rány od protivníka sraženi na zem, protivníkovy útoky na hráče ležícího na zemi budou mnohem efektivnější. Postupem hry se vám zpřístupní možnost uskakovat před útoky nepřítele. A je zde ještě jedna možnost, pokud nechcete s někým bojovat, klikněte na něj a v dialogu se pokuste boj ukončit. Pokud jste u daného nepřítele dostatečně oblíbeni, povede se vám to. Teď se mrknem na jednotlivé bojové dovednosti.

Obrázek Název a popis
Dovednost Blokování

Blokování

Odvrácení útoků na blízko pomocí štítů a zbraní. Redukce poškození rány nepřítele. Vládnoucí vlastnost: Odolnost.

Dovednost Zbrojař

Zbrojař (Armorer)

Udržování zbraní pro nejlepší efektivnost a největší poškození. Opotřebované zbraně dávají menší poškození. Vládnoucí vlastnost: Odolnost.

Dovednost Těžké brnění

Těžké brnění (Heavy Armor)

Zefektivňuje používání všech typů brnění. Vládnoucí vlastnost: Odolnost.

Dovednost Tupé zbraně

Tupé zbraně (Blunt)

Zvětší poškození a efektivnost tupých zbraní - palic, palcátů a seker. Vládnoucí vlastnost: Síla.

Dovednost Čepele

Čepele (Blade)

Zvětší požkození a efektivnost ostrých zbraní - dýk a mečů. Vládnoucí vlastnost: Síla.

Dovednost Atletika

Atletika (Athletics)

Umožňuje rychleji chodit, běhat a plavat a rychlejší obnovu Výdrže. Vládnoucí vlastnost: Rychlost.

Dovednost Pěstní souboj

Pěstní souboj (Hand to Hand)

Zefektivňuje útoky beze zbraní, dává větší poškození pěstmi, nepříteli rychleji ubývá Výdrž. Vládnoucí vlastnost: Síla.

Zlodějské dovednosti

Prakticky ihned při tutorialu hry narazíte na dveře, bednu či jinou věc, kterou nelze otevřít. Tato věc je zamčená. Zámky se dělí podle úrovní bezpečnosti. Čím kvalitnější zámek je, tím víc má západek. Ve hře je 5 typů zámků, Very Easy (1), Easy (2), Average (3), Hard (4) a Very Hard (5). Číslo v závorce udává počet západek. Potom je zde jeden speciální druh zámku, který nelze otevřít jinak než k němu určeným klíčem.

K odemčení normálních zámků se používá paklíč. Ten je běžne k dostání v obchodě, nebo ho můžete nalézt u padlého protivníka, v truhle apod. Po kliknuti na předmět, který chcete odemknout se spustí minihra, ve které se pokoušíte paklíčem dostat západky na svá místa. Šance na úspěch závisí na úrovni vašeho skillu Security (Odemykání).

Stisknutím levého CTRL se hra přepne do tzv. Sneak módu (Plížení), díky čemuž se lze dostat nepozorovaně okolo nepřátel atd. Po stisknutí této klávesy se objeví ikonka oka, která, pokud nejste objeveni, je bezbarvá a průhledná. Pokud si vás však někdo všimne, ihned se zabarví. Za to, že se plížíte bez odhalení získáváte bonusy. Šanci, že vás při plížení nikdo neobjeví ovlivňuje skill Sneak, poloha vašeho těla, množství světla, okolní krajina a dokonce i váha a typ vašich bot.

Pokud se v módu Plížení dostanete k nějaké postavě, můžete ji zkusit okrást, aniž by si toho všimla. Zobrazí se seznam věcí, které má postava v kapsách. Pokud si vás při okrádání všimne, nejspíš půjdete sedět. Podobně můžete krást věci z polic, beden atd. Dále můžete Plížení využít při boji. Když se přiblížíte k někomu, kdo o vás neví a jednu mu "fláknete", rána bude mít mnohokrát větší účinek než kdyby o vás dotyčný věděl. Tento útok bohužel nelze provést jako silný útok (Power Atack).

Obrázek Název a popis
Dovednost Odemykání

Odemykání (Security)

Použijte paklíč pro otevření dveří a jiných předmětů. Samozřejmě pokud nevyžadují speciální klíč. Vládnoucí vlastnost: Hbitost.

Dovednost Plížení

Plížení (Sneak)

Vybírání kapes a pohyb bez toho, aby vás kdokoli viděl a slyšel. Vládnoucí vlastnost: Hbitost.

Dovednost Akrobacie

Akrobacie (Acrobatics)

Umožňuje přeskakovat velké vzdálenosti a vyvarovat se sebezranění při dopadu. Vládnoucí vlastnost: Rychlost.

Dovednost Lehké brnění

Lehké brnění (Light Armor)

Zefektivňuje kožešinové, kožené, eflské, skleněné a jiné typy lehkých brnění. Vládnoucí vlastnost: Rychlost.

Dovednost Lukostřelba

Lukostřelba (Marskman)

Dodává smrtelnou průbojnost střelným zbraním, tedy luku a šípům. Vládnoucí vlastnost: Hbitost.

Dovednost Obchodování

Obchodování (Mercantile)

Umožňuje výhodněji nakupovat a prodávat zboží, čímž můžete předměty získávat a zbavovat se jich za výhodnou cenu. Vládnoucí vlastnost: Osobnost.

Dovednost Výřečnost

Výřečnost (Speechcraft)

Využijte svoji řeč pro přemluvení posluchačů, aby vás měli rádi a vážili si vás. Vládnoucí vlastnost: Osobnost.

Magické dovednosti

A jako poslední druh skillů zde máme magické - kouzelnické. Tak nejdříve zbraně. Jako magická se označuje taková zbraň (předmět), která při ráně (použití) přidá ještě zranění magií (či jiný bonus). Aby mohl předmět tento bonus při použití přidat, musí být nabit některým z magických kamenů k tomu určených nebo kouzelníkem v Cechu mágů.

Každá rasa dokáže používat kouzla. Rozlišujeme je na kouzla stálá (ty která lze používat pořád dokola) a nestálá (kouzlo vytvoříme pomocí svitku nebo ho dostaneme jako projev nějaké nemoci, např. vampirismu). Ještě se vrátíme k nabíjení předmětů. Obnovení magických schopností můžete dosáhnout dvěma způsoby. Můžete využít Soul Gems (Kameny duše, obnoví energii jednoho vybraného předmětu) a Varla Stones (obnoví energii všech předmětů v inventáři). I těmto "nabíječům" však po několika použití dojde magická energie, a jediným způsobem jak ji obnovit je použití kouzla Soultrap (Duševní past). Rovněž se můžete poohlédnout po novém nabíjecím předmětu.

Pokud máte normální zbraň a chcete z ní vytvořit magickou, nejprve si musíte sehnat Sigil Stone - Pečetní kámen, který musíte odstranit z citadely při zavírání brány do Oblivionu. Poté ho v inventáři normálně vyberete a zvolíte zbraň, kterou chcete učinit magickou.

Pro provedení kouzla potřebujete dostatek Magicky (v jiných hrách se tato síla nazývá Mana). Pro doplnění Magicky se využívají Welkynd Stones (Welkyndské kameny), které jsou k nalezení ve většině dungeonů. Magicka se samozřejmě dá obnovit spánkem a pomaličku se obnovuje sama. Až dosáhente požadované hodnosti v Cechu mágů, budou vám zpřístupněny oltáře pro vytvoření vlastního kouzla a magického předmětu.

Obrázek Název a popis
Dovednost Destrukce

Destrukce (Destruction)

Umožňuje sesílat kouzla, která zraní nepřátele ohněm, ledem, a šokem. Seslaná kouzla snižují nepřítelovy odolnosti na magii. Vládnoucí vlastnost: Síla vůle.

Dovednost Proměna

Proměna (Alteration)

Umožňuje chodit po vodě, otevírat zámky, vytvořit štít který vrací útok a další přítěž pro nepřátele. Vládnoucí vlastnost: Síla vůle.

Dovednost Iluze

Iluze (Illusion)

Umožňuje kouzla pro očarování lidí, vytváří magické světlo a ticho, paralyzuje a rozkazuje nepřátelům. Vládnoucí vlastnost: Osobnost.

Dovednost Vyvolávání

Vyvolávání (Conjuration)

Kouzla pro vyvolání bytostí, které budou bojovat po vašem boku. Dále umožňuje na chvíli učinit magickým nějaký obyčejný předmět. Vládnoucí vlastnost: Inteligence.

Dovednost Mystika

Mystika (Mysticism)

Kouzla pro absorbování, rozptýlení a odražení magických útoků, hýbání s předměty a svázání duší. Vládnoucí vlastnost: Inteligence.

Dovednost Obnova

Obnova (Restoration)

Kouzla pro vytvoření odolnosti na magii, obnovení, posílení nebo absorbování magických vlastností a léčení nemocí. Vládnoucí vlastnost: Síla vůle.

Dovednost Alchymie

Alchymie (Alchemy)

Vytváření lektvarů a získávání výhod z alchymických ingrediencí a jejich zefektivnění. Vládnoucí vlastnost: Inteligence.

O čem se diskutuje

Anketa

Minichat

(c) 2007 - 2008 Galaxie • [Administrace]