Menu

Oblivion

Shivering Isles

Návody

Stáhni si

Další info

TOPlist

Komunikace • The Elder Scrolls IV: Oblivion

Rozmlouvání s NPC postavami je velice důležité. Tyto postavy vám zadávají úkoly (questy) a za splněný quest vám dají odměnu. Dozvíte se od nich spoustu zajímavých informací, např. o městě, ve kterém se nacházíte, nebo o nějakém spolku či lokaci, do které máte jít. NPCčka rozmlouvají i mezi sebou, z jejich rozhovorů můžete rovněž pochytit něco zajímavého.

U NPC postav v obchodech můžete nakupovat a opravovat vybavení. Každá postava má na vás svůj názor. Ten můžete měnit pomocí schopnosti Persuasion (Přemlouvání), což je vlastně jedna z mihiher. Přemlouvání můžete začít po kliknutí na ikonku v menu dialogu. Těch je tam více, popis naleznete v tabulce.

Ikonka Název a popis
Přemlouvání

Přemlouvání
Tady můžete zkusit zlepšit názor NPC postavy na vás.

Obchod

Obchod
Zobrazí okno obchodu.

Oprava věcí

Oprava věcí
Zobrazí okno oprav.

Prodej kouzel

Prodej kouzel
Ukáže seznam kouzel, která vás postava může naučit.

Obnovení

Obnovení
Obnoví magickou energii ve vašich předmětech.

Trénink

Trénink
Postava vás může naučit své dovednosti.

Konec

Konec
Ukončí rozhovor.

Další informace

Při obchodu se zobrazí váš inventář a inventář dané NPC postavy. Pod ním jsou dvě tlačítka (levé slouží pro prodej a pravé pro koupi) a ukazatel peněz. Pokud chcete něco prodávát, obchodník to od vás vždy nemusí odkoupit. Úspěch závisí na oblíbenosti u obchodníka a výši skillu Mercantile.

Ceny jsou dány rovněž tímto skillem a oblíbeností u dané NPC. Pokud máte málo zlatých, můžete zkusit smlouvat. Pro smluvání stiskněte speciální tlačítko Haggle. Objeví se další minihra, kde vidíte výše vašeho i obchodníkova skillu Mercantile a vaši oblíbenost u něj. Posuvníkem určujete, jak moc se chcete hádat. Většinou se vám podaří (stejně jako u Vietnamců ;)) nějakou tu částku usmlouvat.

Zvýšení oblíbenosti u NPC

Zvýšení oblíbenosti u NPC lze dosáhnout jednoduchým způsobem, tzv. Přemlouváním, jak už je popsáno výše. Vstupte tedy do minihry Přemlouvání. Zde můžete NPC postavu podlatit (tlačítkem Bribe), přemlouvací kolo začnete tlačítkem Starts. Dále si musíte vybrat ze čtyř možností, kterými jsou Admire (Obdivovat), Boast (Chlubit se), Joke (Vtipkovat) a Coerce (Vnucovat se). V každém kole musíte využít všechny možnosti, a to pouze jednou, pořadí určujete vy. Podle tváře postavy poznáte, která možnost se jí líbí. Pokud už máte oblíbenost na dostatečné úrovni, stiskněte tlačítko Done.

O čem se diskutuje

Anketa

Minichat

(c) 2007 - 2008 Galaxie • [Administrace]